เพลย์ออฟ
เวลา ทีม เต็ม
ช็องจูซิตี้ เอฟซี
ยังจู ซิตี้เซน
1
1
ชิฮุงชิ ซิตี้
ชองจู จิคจิ
1
2
Jungnang Chorus Mustang FC
กวางจูกวางซานเอฟซี
0
1
กวางจูกวางซานเอฟซี
ชองจู จิคจิ
1
3