ลีก
รอบที่ 22
เวลา ทีม เต็ม
ชองจู จิคจิ
โปชอน เอฟซี 1
3
0
ชุงจูซิติเซ็น
อิชอน ซิติเซน
3
0
กิมโป เอฟซี
ชิฮุงชิ ซิตี้
0
0
ฮวาซอง เอฟซี
เกียงจู ซิติเซ่น เอฟซี
1
2
พย็องแท็กซิติเซ็น
พาจูซิติเซ็น เอฟซี
0
2
ยังพย็อง
ชุนชอนซิติเซ็น
2
1