ลีก
รอบที่ 27
เวลา ทีม เต็ม
โกยาง เอฟซี
อิชอน ซิติเซน
0
4
โซล มาร์ตี้เอฟซี
ชองจู จิคจิ
2
14
Jungnang Chorus Mustang FC
เกียงจู ซิติเซ่น เอฟซี
2
0
Chunnam Youngkwang
โซล ยูไนเต็ด
1
0
เอฟซี อุยจองบู
ฮวาซอง เอฟซี
1
4
เชนันเอฟซี
กิมโป เอฟซี
0
2
กวางจูกวางซานเอฟซี
ชุนชอนซิติเซ็น
0
0
จอนจู ซิติเซน เอฟซี
ยังจู ซิตี้เซน
1
4