ลีก
รอบที่ 27
เวลา ทีม เต็ม
ยอง-อิน เอฟซี
โยนจู โอนโยอุล เอฟซี
2
2
โซล เพบาล FC
โยนจู อีเอ็ม
3
6
Asan United
กวางจูกวางซานเอฟซี
1
3
เชนันเอฟซี
เกียงจู ซิติเซ่น เอฟซี 1
4
3
โกยาง เอฟซี
โปชอน เอฟซี
2
8
ยังจู ซิตี้เซน
บูโชน เอฟซี 1995
6
0
นัมยังจู ซิติเซ่น
โซล ยูไนเต็ด
3
2