ลีก
รอบที่ 22
เวลา ทีม เต็ม
ชางวอนซิตี้
จอนจู ซิติเซน เอฟซี
1
0
เชนันซิตี้
ยังจู ซิตี้เซน
0
1
ชุนชอนซิติเซ็น
เกียงจู ซิติเซ่น เอฟซี
1
2
กังเนือง ซิตี้
อินชอน โคเรียล
1
0
กิมแฮ ซิตี้
กิมโป เอฟซี
2
1
กย็องจู เคเอชเอ็นพี
ม็อกโป ซิตี้
0
2
ฮวาซอง เอฟซี
ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น
0
1
พย็องแท็กซิติเซ็น
ชองจู จิคจิ
3
0