รอบที่ 27
เวลา ทีม เต็ม
โกยาง เอฟซี
ยังจู ซิตี้เซน
0
9
แวซอง ชินวู อีเลคโทรนิค
โซล ยูไนเต็ด
2
3
โยนจู โอนโยอุล เอฟซี
อิชอน ซิติเซน
1
2
ยอง-อิน เอฟซี
บูโชน เอฟซี 1995
2
3
กวางจูกวางซานเอฟซี
นัมยังจู ซิติเซ่น
0
1
Asan United
เกียงจู ซิติเซ่น เอฟซี
0
5
โยนจู อีเอ็ม
เชนันเอฟซี
2
0
โปชอน เอฟซี
ชองจู จิคจิ
3
0