ลีก
รอบที่ 30
เวลา ทีม เต็ม
ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น
พาจูซิติเซ็น เอฟซี
1
2
ชางวอนซิตี้
ฮวาซอง เอฟซี
2
2
อินชอน โคเรียล
ชองจู จิคจิ
1
0
กังเนือง ซิตี้
เชนันซิตี้
1
2
กิมแฮ ซิตี้
กิมโป เอฟซี
1
1
กย็องจู เคเอชเอ็นพี
ยังจู ซิตี้เซน 1
1
0
ม็อกโป ซิตี้
พย็องแท็กซิติเซ็น
2
0