ลีก
รอบที่ 27
เวลา ทีม เต็ม
Jungnang Chorus Mustang FC
อิชอน ซิติเซน
0
3
นัมยังจู ซิติเซ่น
โซล มาร์ตี้เอฟซี
6
6
บูโชน เอฟซี 1995
โกยาง เอฟซี 1
2
2
พาจูซิติเซ็น เอฟซี
เกียงจู ซิติเซ่น เอฟซี
4
2
Asan United
ชองจู จิคจิ
1
8
เชนันเอฟซี
โซล ยูไนเต็ด
2
0
กวางจูกวางซานเอฟซี
โยนจู อีเอ็ม
3
1
Chunnam Youngkwang
ชุนชอนซิติเซ็น
2
2