ลีก
รอบที่ 30
เวลา ทีม เต็ม
ชางวอนซิตี้
โปชอน เอฟซี
0
0
กังเนือง ซิตี้
ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น
2
3
กิมแฮ ซิตี้
อินชอน โคเรียล
2
0
กย็องจู เคเอชเอ็นพี
ฮวาซอง เอฟซี
0
1
พาจูซิติเซ็น เอฟซี
ม็อกโป ซิตี้
0
1
ชิฮุงชิ ซิตี้
ชุนชอนซิติเซ็น
2
2
อุลซันซิติเซ่น
ยังพย็อง
0
0
ยังจู ซิตี้เซน
Goyang KH FC
ยกเลิก