ลีก
รอบที่ 27
เวลา ทีม เต็ม
โซล มาร์ตี้เอฟซี
โปชอน เอฟซี
1
10
เชนันเอฟซี
พาจูซิติเซ็น เอฟซี
0
3
กวางจูกวางซานเอฟซี
เกียงจู ซิติเซ่น เอฟซี
2
0
จอนจู ซิติเซน เอฟซี
เอฟซี อุยจองบู
2
4
โกยาง เอฟซี
ฮวาซอง เอฟซี
1
4
กิมโป เอฟซี
ชุนชอนซิติเซ็น
0
0
โซล ยูไนเต็ด
ชองจู จิคจิ
0
2
Chunnam Youngkwang
ยังจู ซิตี้เซน
0
1