ลีก
รอบที่ 30
เวลา ทีม เต็ม
Dangjin Citizen
อินชอน โคเรียล
0
1
กังเนือง ซิตี้
ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น
3
1
กิมแฮ ซิตี้
กย็องจู เคเอชเอ็นพี
1
2
อุลซันซิติเซ่น
ชิฮุงชิ ซิตี้
2
2
เชนันซิตี้
โปชอน เอฟซี
2
1
ชางวอนซิตี้
ชองจู จิคจิ
2
0
ม็อกโป ซิตี้
ยังจู ซิตี้เซน
1
0
พาจูซิติเซ็น เอฟซี
ฮวาซอง เอฟซี
3
0