รอบรองชนะเลิศ
เวลา ทีม เต็ม
ช็องจูซิตี้ เอฟซี
จอนจู ซิติเซน เอฟซี
1
1