รอบชิงชนะเลิศ
เวลา ทีม เต็ม
ช็องจูซิตี้ เอฟซี
โปชอน เอฟซี
0
0
โปชอน เอฟซี
ช็องจูซิตี้ เอฟซี
4
2