รอบที่ 33
เวลา ทีม เต็ม
ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ
วิสล่า พล็อค
2
1
เรโซเวีย อาร์เซสซอฟ
มอเตรอ รูบิน
1
3
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค
เมียดิซ เลกนิก้า
1
2
จีเคเอส คาโตวีตเซ
วิสล่า คราคอฟ 1
5
2
โกลนิค เลชน่า
สเตล รุสซ์โซว
1
3
โปโลเนีย วอร์ซอว์
ออดราออปอเล
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า
จีเคเอส ทิคี
เลเชีย กอเดนซ์
อาร์ก้า กดิเนีย
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา
โครบริ โกลกูฟว์