ลีก
รอบที่ 34
เวลา ทีม เต็ม
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์
2
2
ดอลแคน ซาบกี้
จีเคเอส ทิคี
2
1
จีเคเอส คาโตวีตเซ
อาร์ก้า กดิเนีย
0
0
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์
วิดซอว์ ลอดส์
1
1
โครบริ โกลกูฟว์
เมียดิซ เลกนิก้า
3
1
ซาเกลบี้ ลูบิน
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า
1
1
โปกอน ซีดล์เซ
โฟรต้า สวินอยจัสซี่
3
0
บิโตเวีย บิโตฟ 1
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช 3
0
1
วิกรี่ ซูวอลกี้
วิสล่า พล็อค
1
2