ลีก
รอบที่ 34
เวลา ทีม เต็ม
เมียดิซ เลกนิก้า
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย
1
1
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์
0
0
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา
โครบริ โกลกูฟว์
0
1
พุชช่า นิโปโลมิเช่
ราดอมเมียร์ก ราดอม
4
0
สตอล เมียเลช
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช
4
1
วิกรี่ ซูวอลกี้
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค 1
0
2
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า
ออดราออปอเล
1
0
จีเคเอส ทิคี
จีเคเอสเบลชาโตว์
1
0
วอร์ต้า พอซแนน
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์
1
2