ลีก
รอบที่ 34
เวลา ทีม เต็ม
โกลนิค เลชน่า
วิสล่า คราคอฟ
0
3
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช
จีเคเอส คาโตวีตเซ 1
3
3
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า
อาร์ก้า กดิเนีย
2
1
เอลเคเอสลอดซ์
ออดราออปอเล
1
0
สเตล รุสซ์โซว
เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา
2
1
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์
1
1
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา 1
เรโซเวีย อาร์เซสซอฟ 2
4
3
พุชช่า นิโปโลมิเช่
โครบริ โกลกูฟว์
0
1
รุช ซอร์ซอฟ
จีเคเอส ทิคี
1
0