ลีก
รอบที่ 34
เวลา ทีม เต็ม
จีเคเอส ทิคี
โคโรน่า คีลเซ่
1
1
วิดซอว์ ลอดส์
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา
2
1
โครบริ โกลกูฟว์
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค
4
0
จีเคเอส คาโตวีตเซ
เอลเคเอสลอดซ์
2
0
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์
พุชช่า นิโปโลมิเช่
1
0
เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย
1
1
อาร์ก้า กดิเนีย 1
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์
2
1
ออดราออปอเล
เรโซเวีย อาร์เซสซอฟ
0
3
เคเอส พอลโควิค
เมียดิซ เลกนิก้า
0
1