ลีก
รอบที่ 34
เวลา ทีม เต็ม
วิกรี่ ซูวอลกี้
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์
2
1
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์
โรซวอช์ย คาโตวิตเซ
1
0
จีเคเอสเบลชาโตว์
บิโตเวีย บิโตฟ
5
1
เมียดิซ เลกนิก้า
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์
1
0
โปกอน ซีดล์เซ
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช
1
0
เอ็มเคเอส คลูชบ็อค
ดอลแคน ซาบกี้
3
0
อาร์ก้า กดิเนีย
โครบริ โกลกูฟว์
1
1
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค 1
ซาวิสซา เบเดอกอสซ์
2
1
จีเคเอส คาโตวีตเซ
วิสล่า พล็อค
2
1