รอบที่ 27
เวลา ทีม เต็ม
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค
โกลนิค เลชน่า
0
1
มอเตรอ รูบิน
อาร์ก้า กดิเนีย
2
2
เรโซเวีย อาร์เซสซอฟ
สเตล รุสซ์โซว
0
2
จีเคเอส คาโตวีตเซ
ออดราออปอเล
วิสล่า พล็อค
วิสล่า คราคอฟ
โครบริ โกลกูฟว์
เมียดิซ เลกนิก้า
เลเชีย กอเดนซ์
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า
ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ
จีเคเอส ทิคี
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา
โปโลเนีย วอร์ซอว์