รอบที่ 34
เวลา ทีม เต็ม
คมิต้า
Tur Turek
0
3
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย
จีเคเอส คาโตวีตเซ
0
1
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา
ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ
0
0
สเตล สตาโลว่า โวล่า
วิสล่า พล็อค
0
0
วิดซอว์ ลอดส์
ออดราออปอเล
3
0
โกลนิค เลชน่า
วอร์ต้า พอซแนน
2
0
กัลซอฟ เวียโคโปลสกี้
มอเตรอ รูบิน
6
1
ดอลแคน ซาบกี้
โคโรน่า คีลเซ่
0
1
โฟรต้า สวินอยจัสซี่
ซาเกลบี้ ลูบิน
2
3