รอบที่ 34
เวลา ทีม เต็ม
เอลเคเอส ลอมซา
คมิต้า
0
0
พิลิแกน โลวิส
จีเคเอส คาโตวีตเซ 1
2
0
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา
ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ
1
0
วอร์ต้า พอซแนน
สลาสค์ วรอคลาวน์
2
3
เลเชีย กอเดนซ์
สเตล สตาโลว่า โวล่า
2
0
มอเตรอ รูบิน
อาร์ก้า กดิเนีย 1
1
2
ออดราออปอเล
Tur Turek
0
1
โปโลเนีย วอร์ซอว์
ปิแอส กลิวิส
0
1
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย
วิสล่า พล็อค
0
1