ลีก
รอบที่ 34
เวลา ทีม เต็ม
วิดซอว์ ลอดส์
ออดราออปอเล
2
1
จีเคเอส ทิคี
เอลเคเอสลอดซ์
1
1
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์
0
0
เมียดิซ เลกนิก้า
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค
1
1
โกลนิค เลชน่า
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์
3
0
พุชช่า นิโปโลมิเช่
จีเคเอสเบลชาโตว์
2
0
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย
เรโซเวีย อาร์เซสซอฟ
2
1
โครบริ โกลกูฟว์ 1
อาร์ก้า กดิเนีย
0
3
ราดอมเมียร์ก ราดอม
โคโรน่า คีลเซ่
2
0