รอบที่ 34
เวลา ทีม เต็ม
จีเคเอสเบลชาโตว์
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์
4
0
โฟรต้า สวินอยจัสซี่
Okocimski KS
2
0
วิสล่า พล็อค
จีเคเอส คาโตวีตเซ
1
1
จีเคเอส ทิคี
เมียดิซ เลกนิก้า
3
1
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์
โกลนิค เลชน่า 1
1
0
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า
อาร์ก้า กดิเนีย
4
2
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์
เคเอส อีเนอเกติก โร
2
1
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช
ดอลแคน ซาบกี้
0
0
พุชช่า นิโปโลมิเช่
Kolejarz Stroze
1
2