รอบที่ 34
เวลา ทีม เต็ม
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช
จีเคเอส ทิคี
4
1
รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา
วิกรี่ ซูวอลกี้
1
2
จีเคเอส คาโตวีตเซ
บิโตเวีย บิโตฟ
1
2
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์
5
0
โครบริ โกลกูฟว์
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา
1
1
พุชช่า นิโปโลมิเช่
การ์บาเนียกราโกล
3
2
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์
สตอล เมียเลช
2
5
ออดราออปอเล
เอลเคเอสลอดซ์
3
3
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า
วอร์ต้า พอซแนน
1
0