รอบที่ 34
เวลา ทีม เต็ม
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์
จีเคเอส คาโตวีตเซ
0
0
เคเอส พอลโควิค 1
โปโลเนีย ไบตอม
0
2
อาร์ก้า กดิเนีย
โปกอน เซซิน
0
2
วิสล่า พล็อค
วอร์ต้า พอซแนน
3
3
โกลนิค เลชน่า
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า
0
0
Kolejarz Stroze
โอลิมเปีย ไอบรองก์
2
2
ดอลแคน ซาบกี้
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์
0
3
โฟรต้า สวินอยจัสซี่
Ruch Radzionkow
5
1
ปิแอส กลิวิส
ซาวิสซา เบเดอกอสซ์
3
0