รอบที่ 38
เวลา ทีม เต็ม
วาซาส
โซลอคซาร์
3
3
เบเก้ซัคซาบา
III. เครูเลติ ทียูอี
2
1
ชัควารี่ ทีเค
เอฟซี ไอการ์
1
0
ดิออสกียอร์ วีทีเค
ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี
2
1
กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี
ดอร์โรจี เอฟซี
4
0
เคชเคเมติ ทีอี
Szentlorinc SE
7
2
ไนเรกิฮาซา
ซเซจ เอเค
1
4
เปซซี่ เอ็มเอฟซี
ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี
1
1
ซิโอฟอค เอฟซี
บุดดาออร์ส เอสซี
1
1
เอสโซลโนกิ เอฟซี
ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส
1
2