รอบที่ 34
เวลา ทีม เต็ม
โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี
ไนเรกิฮาซา
0
2
บีวีเอสซี
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
0
0
ชัควารี่ ทีเค
ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี
1
2
กีไอร์มอต เอสอี
ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส 1
2
1
คาซิงบาร์ซิคา
ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี
1
1
เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา
ซิโอฟอค เอฟซี
1
3
เปซซี่ เอ็มเอฟซี
ซเซจ เอเค
1
1
วาซาส
โซลอคซาร์ 2
4
0
เอฟซี ไอการ์ 1
กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี
0
1