อันดับ ทีม
1 ไนเรกิฮาซา ไนเรกิฮาซา
2 กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี
3 วาซาส วาซาส
4 ซเซจ เอเค ซเซจ เอเค
5 โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี
6 กีไอร์มอต เอสอี กีไอร์มอต เอสอี
7 โซลอคซาร์ โซลอคซาร์
8 บูดาเปสต์ ฮอนเวด บูดาเปสต์ ฮอนเวด
9 คาซิงบาร์ซิคา คาซิงบาร์ซิคา
10 ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี
11 เอฟซี ไอการ์ เอฟซี ไอการ์
12 ชัควารี่ ทีเค ชัควารี่ ทีเค
13 ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส
14 บีวีเอสซี บีวีเอสซี
15 เปซซี่ เอ็มเอฟซี เปซซี่ เอ็มเอฟซี
16 ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี
17 ซิโอฟอค เอฟซี ซิโอฟอค เอฟซี
18 เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
34 24 7 3 79 69 27 0 70.6 20.6 8.8 2.0 0.8 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
34 22 3 9 69 65 37 0 64.7 8.8 26.5 1.9 1.1 แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
34 19 10 5 67 72 33 0 55.9 29.4 14.7 2.1 1.0 แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
34 15 15 4 60 35 23 0 44.1 44.1 11.8 1.0 0.7 ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ เสมอ ?
34 15 7 12 52 55 45 0 44.1 20.6 35.3 1.6 1.3 ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
34 12 13 9 49 49 45 0 35.3 38.2 26.5 1.4 1.3 ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ ?
34 12 9 13 45 39 44 0 35.3 26.5 38.2 1.1 1.3 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
34 11 11 12 44 39 36 0 32.4 32.4 35.3 1.1 1.1 ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ ?
34 11 11 12 44 37 41 0 32.4 32.4 35.3 1.1 1.2 แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ?
34 12 8 14 44 37 44 0 35.3 23.5 41.2 1.1 1.3 แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ?
34 13 4 17 43 30 33 0 38.2 11.8 50.0 0.9 1.0 แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
34 12 7 15 43 39 45 0 35.3 20.6 44.1 1.1 1.3 แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ?
34 9 11 14 38 42 52 0 26.5 32.4 41.2 1.2 1.5 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
34 10 8 16 38 27 40 0 29.4 23.5 47.1 0.8 1.2 แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ เสมอ ?
34 8 12 14 36 20 39 0 23.5 35.3 41.2 0.6 1.1 แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ?
34 7 13 14 34 33 40 0 20.6 38.2 41.2 1.0 1.2 ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ ?
34 8 7 19 31 36 60 0 23.5 20.6 55.9 1.1 1.8 ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ ?
34 5 6 23 21 29 69 0 14.7 17.6 67.6 0.9 2.0 ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ?