รอบที่ 30
เวลา ทีม เต็ม
ดูเนเจวารอส พีเอเอสอี
เบเก้ซัคซาบา
3
0
เอสโซลโนกิ เอฟซี
บัลมาซุยวารอชี เอฟซี 1
1
2
ซิโอฟอค เอฟซี
โซโปรนิ
4
0
วาร์ดา เซ
เซกรัล
2
0
Szigetszentmiklosi
ซาเลเกอเซ็ก ทีอี
2
1
โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี
ไนเรกิฮาซา
0
1
เอฟซี ไอการ์ 1
วาซาส
2
6
กีไอร์มอต เอสอี
ทาทาบันย่า
7
0