ลีก
รอบที่ 38
เวลา ทีม เต็ม
โซลอคซาร์
เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา
2
1
เปซซี่ เอ็มเอฟซี
ดอร์โรจี เอฟซี
3
0
ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส
ดิออสกียอร์ วีทีเค
0
2
กีไอร์มอต เอสอี
เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน
1
2
เอฟซี ไอการ์
เบเก้ซัคซาบา 1
2
1
กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี
ชัควารี่ ทีเค
2
2
ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี
ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี
1
0
คาซิงบาร์ซิคา
Szentlorinc SE
1
0
ไนเรกิฮาซา
ซเซจ เอเค
1
3
ซิโอฟอค เอฟซี
โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี 1
1
0