รอบที่ 30
เวลา ทีม เต็ม
มีโซโกวีซิส-ซโซรี่
ดูเนเจวารอส พีเอเอสอี
4
0
ซเซจ เอเค
ชัควารี่ ทีเค
6
0
วาร์ดา เซ
เอสโซลโนกิ เอฟซี
2
1
โซลอคซาร์
โซโปรนิ
2
1
Szigetszentmiklosi 1
บัลมาซุยวารอชี เอฟซี
0
3
บุดดาออร์ส เอสซี
วัค-ดูนาคันยาร์ 1
3
0
กีไอร์มอต เอสอี 1
ซิโอฟอค เอฟซี
3
4
ซาเลเกอเซ็ก ทีอี
เอฟซี ไอการ์
5
0