รอบที่ 38
เวลา ทีม เต็ม
ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี
บุดดาออร์ส เอสซี
2
4
ซาเลเกอเซ็ก ทีอี
เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา
4
0
วาร์ดา เซ
โซโปรนิ
5
0
ซิโอฟอค เอฟซี
เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน
1
0
ชัควารี่ ทีเค
ซเซจ เอเค 1
3
1
เซกรัล
คาซิงบาร์ซิคา 1
2
1
เบเก้ซัคซาบา 1
โซลอคซาร์
0
3
วัค-ดูนาคันยาร์
ดอร์โรจี เอฟซี
1
0
เอสโซลโนกิ เอฟซี
ไนเรกิฮาซา
1
0
กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี
กีไอร์มอต เอสอี
1
3