รอบที่ 38
เวลา ทีม เต็ม
เบเก้ซัคซาบา
เอฟซี ไอการ์
ยกเลิก
บุดดาออร์ส เอสซี
วาซาส
ยกเลิก
ชัควารี่ ทีเค
ไนเรกิฮาซา
ยกเลิก
ดอร์โรจี เอฟซี
คาซิงบาร์ซิคา
ยกเลิก
กีไอร์มอต เอสอี
บัลมาซุยวารอชี เอฟซี
ยกเลิก
ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส
กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี
ยกเลิก
ซิโอฟอค เอฟซี
ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี
ยกเลิก
โซลอคซาร์
ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี
ยกเลิก
ซเซจ เอเค
วัค-ดูนาคันยาร์
ยกเลิก
เอสโซลโนกิ เอฟซี
เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน
ยกเลิก