รอบที่ 26
เวลา ทีม เต็ม
อัล ฟาร์ท (ยู 21)
อัล อิติฮัด (ซาอุฯ) (ยู 21)
2
2
อัล คาลีจ (ยู 21)
อัล-คาดิซิยาห์ (ยู 21)
1
1
บอตทอม(ยู21)
อัล นาสร์ (ยู 21)
1
2
อัล ฮิลาล (ยู 21)
อัล อาห์ลี (ซาอุฯ) (ยู 21)
2
0
อัล-จีล (ยู 21)
อูฮุด (ยู 21)
1
1
อัล-อันซาร์(ยู 21)
อัล ไฟซาลี่ (ซาอุฯ) (ยู 21)
1
2
ฮาเจอร์ (ยู 21)
อัล ชาบับ (ซาอุฯ) (ยู 21)
0
0