รอบที่ 26
เวลา ทีม เต็ม
อัล อาห์ลี (ซาอุฯ) (ยู 21)
อัล อิติฮัด (ซาอุฯ) (ยู 21)
2
1
อัล ฟาร์ท (ยู 21)
อัล นาสร์ (ยู 21)
0
0
อัล ชาบับ (ซาอุฯ) (ยู 21)
นาจราน(ยู 21)
6
0
อัล ราเอ็ด (ยู 21)
Al-Shoalah(U21)
1
0
อัล ฮิลาล (ยู 21)
Al-Nahdha U21
3
0
อัล ไฟซาลี่ (ซาอุฯ) (ยู 21)
อัล ทาวอน (ยู 21)
0
3
อัลอิตติฟาค(ยู 21)
อัล โอรูบาห์ (ยู 21)
3
1