รอบที่ 26
เวลา ทีม เต็ม
อัล ไฟซาลี่ (ซาอุฯ) (ยู 21)
อูฮุด (ยู 21)
1
0
อัล ฮิลาล (ยู 21)
อัล ราเอ็ด (ยู 21)
4
0
อัล อิติฮัด (ซาอุฯ) (ยู 21) 1
ฮาเจอร์ (ยู 21) 1
1
1
อัล นาสร์ (ยู 21)
อัล ฟาร์ท (ยู 21)
0
1
อัล อาห์ลี (ซาอุฯ) (ยู 21)
อัล โอรูบาห์ (ยู 21)
3
1
อัล ชาบับ (ซาอุฯ) (ยู 21)
อัล-คาดิซิยาห์ (ยู 21)
1
3
อัล ทาวอน (ยู 21)
อัล คาลีจ (ยู 21)
2
1