อันดับ ทีม
1 อัล ไฟซาลี่ (ซาอุฯ) (ยู 21)
2 อัล ฮิลาล (ยู 21)
3 อัล ชาบับ (ซาอุฯ) (ยู 21)
4 อัล นาสร์ (ยู 21)
5 อัล อาห์ลี (ซาอุฯ) (ยู 21)
6 อัล ฟาร์ท (ยู 21)
7 อูฮุด (ยู 21)
8 อัล อิติฮัด (ซาอุฯ) (ยู 21)
9 อัล-คาดิซิยาห์ (ยู 21)
10 ฮาเจอร์ (ยู 21)
11 บอตทอม(ยู21)
12 อัล คาลีจ (ยู 21)
13 อัล-อันซาร์(ยู 21)
14 อัล-จีล (ยู 21)
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม นัดล่าสุด
26 15 7 4 52 ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ?
26 16 3 7 51 แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
26 12 9 5 45 เสมอ ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ เสมอ ?
26 13 6 7 45 เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
26 13 5 8 44 ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ?
26 12 8 6 44 แพ้ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ?
26 12 4 10 40 ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ?
26 12 4 10 40 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ?
26 8 9 9 33 เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ เสมอ ?
26 7 8 11 29 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ ?
26 7 7 12 28 แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ เสมอ แพ้ ?
26 6 6 14 24 แพ้ เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ?
26 4 3 19 15 แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ?
26 3 5 18 14 ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ ?