เวลา ทีม เต็ม
เฟรม เรย์จาวิค (ญ)
ฟีลเคียร์(ญ)
2
7
ฟจอลเนอร์(ญ)
เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)
2
3
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค (ญ)
ไออาร์ เรกยะวิก(ญ)
8
1
ไออาร์ เรกยะวิก(ญ)
เฟรม เรย์จาวิค (ญ)
1
1
เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)
ฟีลเคียร์(ญ)
1
6
ฟจอลเนอร์(ญ)
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค (ญ)
0
10
เฟรม เรย์จาวิค (ญ)
ฟจอลเนอร์(ญ)
2
3
ฟีลเคียร์(ญ)
ไออาร์ เรกยะวิก(ญ)
2
0
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค (ญ)
เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)
7
0
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค (ญ)
เฟรม เรย์จาวิค (ญ)
2
1
ฟจอลเนอร์(ญ)
ฟีลเคียร์(ญ)
1
4
เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)
ไออาร์ เรกยะวิก(ญ)
4
2
ไออาร์ เรกยะวิก(ญ)
ฟจอลเนอร์(ญ)
1
4
เฟรม เรย์จาวิค (ญ)
เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)
0
3
ฟีลเคียร์(ญ)
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค (ญ)
1
2