เวลา ทีม เต็ม
ฟจอลเนอร์(ญ)
วาลูร์ เรย์ยาวิค (ญ)
0
6
ฟีลเคียร์(ญ)
วาลูร์ เรย์ยาวิค (ญ)
0
8
เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)
เอชเค ไวคินเกอร์ (ญ)
3
1
ทรัวทรู เรย์จาวิค (ญ)
ฟจอลเนอร์(ญ)
4
6
ทรัวทรู เรย์จาวิค (ญ)
เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)
5
0
เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)
ฟจอลเนอร์(ญ)
3
0
วาลูร์ เรย์ยาวิค (ญ)
เอชเค ไวคินเกอร์ (ญ)
5
1
ฟีลเคียร์(ญ)
ทรัวทรู เรย์จาวิค (ญ)
3
1
ทรัวทรู เรย์จาวิค (ญ)
วาลูร์ เรย์ยาวิค (ญ)
0
13
เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)
ฟีลเคียร์(ญ)
2
3
ฟจอลเนอร์(ญ)
เอชเค ไวคินเกอร์ (ญ)
3
3
เอชเค ไวคินเกอร์ (ญ)
ฟีลเคียร์(ญ)
0
4
เอชเค ไวคินเกอร์ (ญ)
ทรัวทรู เรย์จาวิค (ญ)
1
2
ฟีลเคียร์(ญ)
ฟจอลเนอร์(ญ)
8
1
วาลูร์ เรย์ยาวิค (ญ)
เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)
2
2