เวลา ทีม เต็ม
ฟีลเคียร์(ญ)
วาลูร์ เรย์ยาวิค (ญ)
2
1
ทรัวทรู เรย์จาวิค (ญ)
ฟจอลเนอร์(ญ)
5
1
เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค (ญ)
4
0
ทรัวทรู เรย์จาวิค (ญ)
เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)
0
3
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค (ญ)
ฟีลเคียร์(ญ)
0
7
ฟจอลเนอร์(ญ)
วาลูร์ เรย์ยาวิค (ญ)
1
4
เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)
ฟจอลเนอร์(ญ)
3
0
วาลูร์ เรย์ยาวิค (ญ)
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค (ญ)
6
0
ฟีลเคียร์(ญ)
ทรัวทรู เรย์จาวิค (ญ)
2
0
เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)
ฟีลเคียร์(ญ)
0
1
ฟจอลเนอร์(ญ)
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค (ญ) 1
1
0
ทรัวทรู เรย์จาวิค (ญ)
วาลูร์ เรย์ยาวิค (ญ)
1
8
วาลูร์ เรย์ยาวิค (ญ)
เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)
4
1
ฟีลเคียร์(ญ)
ฟจอลเนอร์(ญ)
4
0
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค (ญ)
ทรัวทรู เรย์จาวิค (ญ)
2
2