ชิงอันดับ 3
เวลา ทีม เต็ม
แอฟริกาใต้
คองโก-กินชาซา
0
0