รอบรองชนะเลิศ
เวลา ทีม เต็ม
อินโดนีเซีย (ยู22) 1
เวียดนาม (ยู22)
3
2
ไทย (ยู22)
เมียนมาร์(ยู 22)
3
0