รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
อินโดนีเซีย (ยู22)
ฟิลิปปินส์ (ยู22)
3
0
กัมพูชา (ยู22)
ติมอร์เลสเต (ยู22)
4
0
เมียนมาร์(ยู 22)
ติมอร์เลสเต (ยู22)
1
0
ฟิลิปปินส์ (ยู22)
กัมพูชา (ยู22)
1
1
อินโดนีเซีย (ยู22)
เมียนมาร์(ยู 22)
5
0
ติมอร์เลสเต (ยู22)
ฟิลิปปินส์ (ยู22) 1
3
0
ติมอร์เลสเต (ยู22)
อินโดนีเซีย (ยู22)
0
3
เมียนมาร์(ยู 22)
กัมพูชา (ยู22)
2
0
ฟิลิปปินส์ (ยู22)
เมียนมาร์(ยู 22) 1
0
1
กัมพูชา (ยู22)
อินโดนีเซีย (ยู22)
1
2
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
ไทย (ยู22)
สิงคโปร์ (ยู22)
3
1
เวียดนาม (ยู22)
ลาว (ยู22)
2
0
สิงคโปร์ (ยู22)
เวียดนาม (ยู22)
1
3
มาเลเซีย (ยู22)
ลาว (ยู22)
5
1
ไทย (ยู22)
มาเลเซีย (ยู22)
2
0
ลาว (ยู22)
สิงคโปร์ (ยู22)
0
0
ลาว (ยู22)
ไทย (ยู22)
1
4
มาเลเซีย (ยู22) 2
เวียดนาม (ยู22)
1
2
สิงคโปร์ (ยู22)
มาเลเซีย (ยู22)
0
7
เวียดนาม (ยู22)
ไทย (ยู22)
1
1