เวลา ทีม เต็ม
อัฟกานิสถาน(ญ) ยู23
คีร์กีซสถาน(ญ) ยู23
0
3
อุซเบกิสถาน (ญ) ยู23
อิหร่าน(ญ) ยู23
3
0
ทาจิกิสถาน(ญ) ยู23
เติร์กเมนิสถาน(ญ) ยู23
2
0
คีร์กีซสถาน(ญ) ยู23
เติร์กเมนิสถาน(ญ) ยู23
0
2
ทาจิกิสถาน(ญ) ยู23
อุซเบกิสถาน (ญ) ยู23
0
3
อิหร่าน(ญ) ยู23
อัฟกานิสถาน(ญ) ยู23
7
0