เวลา ทีม เต็ม
ตองกา (ญ) ยู20
นิวซีแลนด์ (ญ) ยู20
0
15
วานูอาตู(ญ) ยู 20
นิว แคลิโดเนีย (ญ) ยู 20
4
0
นิวซีแลนด์ (ญ) ยู20
นิว แคลิโดเนีย (ญ) ยู 20
26
0
ตองกา (ญ) ยู20
ซามัว ( ญ ) ยู 20
3
3
นิว แคลิโดเนีย (ญ) ยู 20
ซามัว ( ญ ) ยู 20
2
6
นิวซีแลนด์ (ญ) ยู20
วานูอาตู(ญ) ยู 20
18
0
ซามัว ( ญ ) ยู 20
วานูอาตู(ญ) ยู 20
3
3
ตองกา (ญ) ยู20
นิว แคลิโดเนีย (ญ) ยู 20
2
3
ตองกา (ญ) ยู20
วานูอาตู(ญ) ยู 20
2
2
ซามัว ( ญ ) ยู 20
นิวซีแลนด์ (ญ) ยู20
0
10