เวลา ทีม เต็ม
บาเฮีย (เยาวชน) 1
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
0
1
RB Bragantino Youth
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
2
2
ซิเอร่า(เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
2
3
โกยาส(เยาวชน)
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
2
1
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน) 2
1
1
ครูไซโร่ (เยาวชน) 1
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน) 2
3
1
เซาเปาโล(เยาวชน) 1
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน) 1
2
2
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน) 1
1
2
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
2
3
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
0
1
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
1
1
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
0
1
พัลไมรัส (เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
2
0
ซานโตส(เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน) 1
5
2
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
4
1
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
RB Bragantino Youth
1
0
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
เซาเปาโล(เยาวชน) 1
2
0
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
3
1
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
1
1
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
1
1
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
1
0
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
1
1
RB Bragantino Youth
ซิเอร่า(เยาวชน)
0
0
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
1
2
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
2
1
เซาเปาโล(เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
1
3
บาเฮีย (เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
1
0
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน) 1
2
1
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
3
3
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
2
1
พัลไมรัส (เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
เซาเปาโล(เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
RB Bragantino Youth
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
RB Bragantino Youth
บาเฮีย (เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)
เซาเปาโล(เยาวชน)
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
เซาเปาโล(เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
RB Bragantino Youth
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)
เซาเปาโล(เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
RB Bragantino Youth
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
RB Bragantino Youth
เซาเปาโล(เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
RB Bragantino Youth
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
เซาเปาโล(เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
RB Bragantino Youth
เซาเปาโล(เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
เซาเปาโล(เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
RB Bragantino Youth
โกยาส(เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
เซาเปาโล(เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
RB Bragantino Youth
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
RB Bragantino Youth
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
เซาเปาโล(เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
เซาเปาโล(เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
RB Bragantino Youth
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
เซาเปาโล(เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
RB Bragantino Youth
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
เซาเปาโล(เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
RB Bragantino Youth
พัลไมรัส (เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
เซาเปาโล(เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
RB Bragantino Youth
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
เซาเปาโล(เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
RB Bragantino Youth
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน)
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน)
ซานโตส(เยาวชน)
โกยาส(เยาวชน)
แอตเลติโก้ โก (เยาวชน)
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน)
เซาเปาโล(เยาวชน)
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน)
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน)
พัลไมรัส (เยาวชน)
ครูไซโร่ (เยาวชน)
อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน)
บาเฮีย (เยาวชน)
เกรมิโอ้ (เยาวชน)
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน)
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)
RB Bragantino Youth
อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน)
ซิเอร่า(เยาวชน)