รอบที่ 20
เวลา ทีม เต็ม
อัล ซาลิบิคัท
อัล ซาเฮล
1
1
ยาร์มุค
อัล-ทาดามอน(คูเวต)
3
0