กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
อัล ชาบับ (ซาอุฯ) (ยู 17)
อัล-เวห์ด้า (ซาอุฯ) (ยู 17)
2
1
อัล นาสร์ ริยาด (ยู 17)
ฮาเจอร์ (ยู 17)
1
0
ฮาเจอร์ (ยู 17)
อัล ชาบับ (ซาอุฯ) (ยู 17)
2
2
อัล-เวห์ด้า (ซาอุฯ) (ยู 17)
อัล นาสร์ ริยาด (ยู 17)
1
3
อัล นาสร์ ริยาด (ยู 17)
อัล ชาบับ (ซาอุฯ) (ยู 17)
1
1
อัล-เวห์ด้า (ซาอุฯ) (ยู 17)
ฮาเจอร์ (ยู 17)
1
2
ฮาเจอร์ (ยู 17)
อัล นาสร์ ริยาด (ยู 17)
0
1
อัล-เวห์ด้า (ซาอุฯ) (ยู 17)
อัล ชาบับ (ซาอุฯ) (ยู 17)
1
2
อัล ชาบับ (ซาอุฯ) (ยู 17)
ฮาเจอร์ (ยู 17)
1
1
อัล นาสร์ ริยาด (ยู 17)
อัล-เวห์ด้า (ซาอุฯ) (ยู 17)
1
1
อัล ชาบับ (ซาอุฯ) (ยู 17)
อัล นาสร์ ริยาด (ยู 17)
1
4
ฮาเจอร์ (ยู 17)
อัล-เวห์ด้า (ซาอุฯ) (ยู 17)
3
1
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
อัล อิตติฟาค (ยู 17)
อัล กาดาซิย่า (ยู 17)
4
2
อัล อิติฮัด (ยู 17)
อัล นาจม่า (ซาอุฯ) (ยู 17)
3
0
อัล กาดาซิย่า (ยู 17)
อัล อิติฮัด (ยู 17)
0
2
อัล นาจม่า (ซาอุฯ) (ยู 17)
อัล อิตติฟาค (ยู 17)
0
5
อัล กาดาซิย่า (ยู 17)
อัล นาจม่า (ซาอุฯ) (ยู 17)
2
0
อัล อิติฮัด (ยู 17)
อัล อิตติฟาค (ยู 17)
3
2
อัล กาดาซิย่า (ยู 17)
อัล อิตติฟาค (ยู 17)
0
2
อัล นาจม่า (ซาอุฯ) (ยู 17)
อัล อิติฮัด (ยู 17)
0
4
อัล อิตติฟาค (ยู 17)
อัล นาจม่า (ซาอุฯ) (ยู 17)
1
0
อัล อิติฮัด (ยู 17)
อัล กาดาซิย่า (ยู 17)
2
1
อัล นาจม่า (ซาอุฯ) (ยู 17)
อัล กาดาซิย่า (ยู 17)
3
0
อัล อิตติฟาค (ยู 17)
อัล อิติฮัด (ยู 17)
3
1
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
อัล ฮิลาล (ยู 17)
อัล ทาย (ยู 17)
3
4
อัล อาห์ลี (ซาอุฯ) (ยู 17)
อัล ทาวอน (ยู 17)
6
1
อัล ทาย (ยู 17)
อัล อาห์ลี (ซาอุฯ) (ยู 17)
0
4
อัล ทาวอน (ยู 17)
อัล ฮิลาล (ยู 17)
1
5
อัล ทาวอน (ยู 17)
อัล ทาย (ยู 17)
0
4
อัล ฮิลาล (ยู 17)
อัล อาห์ลี (ซาอุฯ) (ยู 17)
0
0
อัล ทาวอน (ยู 17)
อัล อาห์ลี (ซาอุฯ) (ยู 17)
1
4
อัล ทาย (ยู 17)
อัล ฮิลาล (ยู 17)
3
4
อัล ฮิลาล (ยู 17)
อัล ทาวอน (ยู 17)
3
2
อัล อาห์ลี (ซาอุฯ) (ยู 17)
อัล ทาย (ยู 17)
3
1
อัล อาห์ลี (ซาอุฯ) (ยู 17)
อัล ฮิลาล (ยู 17)
2
2
อัล ทาย (ยู 17)
อัล ทาวอน (ยู 17)
3
1