กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
ลาว (ญ)
จีน-ไต้หวัน (ญ)
0
4
บาห์เรน (ญ)
ลาว (ญ)
0
0
จีน-ไต้หวัน (ญ)
บาห์เรน (ญ)
2
0
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
เวียดนาม(ญ)
อัฟกานิสถาน ( ญ )
ยกเลิก
มัลดีฟส์ (ญ)
เวียดนาม(ญ)
0
16
ทาจิกิสถาน(ญ)
มัลดีฟส์ (ญ)
4
0
มัลดีฟส์ (ญ)
อัฟกานิสถาน ( ญ )
ยกเลิก
เวียดนาม(ญ)
ทาจิกิสถาน(ญ)
7
0
อัฟกานิสถาน ( ญ )
ทาจิกิสถาน(ญ)
ยกเลิก
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
สิงคโปร์ (ญ)
อินโดนีเซีย (ญ)
0
1
อินโดนีเซีย (ญ)
สิงคโปร์ (ญ)
1
0
กลุ่ม D
เวลา ทีม เต็ม
เมียนมาร์ (ญ)
เลบานอน(ญ)
4
0
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ญ)
กวม (ญ) 1
2
1
เลบานอน(ญ)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ญ)
1
0
กวม (ญ)
เมียนมาร์ (ญ)
0
8
เมียนมาร์ (ญ)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ญ)
2
0
กวม (ญ) 1
เลบานอน(ญ)
0
3
กลุ่ม E
เวลา ทีม เต็ม
มองโกเลีย(ญ)
เกาหลีใต้(ญ)
0
12
อุสเบกิสทาน(ญ)
มองโกเลีย(ญ)
12
0
เกาหลีใต้(ญ)
อุสเบกิสทาน(ญ)
4
0
กลุ่ม F
เวลา ทีม เต็ม
เนปาล ( ญ )
ฟิลิปปินส์ (ญ)
1
2
จีน-ฮ่องกง (ญ)
เนปาล ( ญ )
0
0
ฟิลิปปินส์ (ญ)
จีน-ฮ่องกง (ญ)
2
1
กลุ่ม G
เวลา ทีม เต็ม
บังกลาเทศ (ญ)
จอร์แดน(ญ)
0
5
อิหร่าน (ญ)
บังกลาเทศ (ญ)
5
0
จอร์แดน(ญ)
อิหร่าน (ญ)
0
0
กลุ่ม H
เวลา ทีม เต็ม
มาเลเซีย (ญ)
ไทย(ญ)
0
4
ปาเลสไตน์ (ญ)
มาเลเซีย (ญ)
0
2
ไทย(ญ)
ปาเลสไตน์ (ญ)
7
0